Hotline: 1900 1161

Dự án


Cao ốc Vincom Quận 1 - TP. HCM

Cao ốc Vincom Quận 1 - TP. HCM

Những hạng mục do Công ty Cổ phần Epoxy Việt Nam thi công hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng kinh doanh khai thác.

Xem chi tiết...
Cao ốc Everrich - TP. HCM

Cao ốc Everrich - TP. HCM

Những hạng mục do Công ty Cổ phần Epoxy Việt Nam thi công hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng kinh doanh khai thác.

Xem chi tiết...
Bệnh viện VINMEC - Hà Nội

Bệnh viện VINMEC - Hà Nội

Những hạng mục do Công ty Cổ phần Epoxy Việt Nam thi công hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng kinh doanh khai thác.

Xem chi tiết...
Nhà máy Foster Electric - Đà Nẵng

Nhà máy Foster Electric - Đà Nẵng

Những hạng mục do Công ty Cổ phần Epoxy Việt Nam thi công hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng kinh doanh khai thác.

Xem chi tiết...
Bệnh viện Việt Pháp - TP. HCM

Bệnh viện Việt Pháp - TP. HCM

Những hạng mục do Công ty Cổ phần Epoxy Việt Nam thi công hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng kinh doanh khai thác.

Xem chi tiết...
Trang  1 2   Next page